Felhasználási Feltételek

nagyonsuti.hu

A nagyonsuti.hu webhelyet (továbbiakban: „Honlap”) az Upfield Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest Váci út 121-127.) kezeli (továbbiakban: Upfield).

Az Upfield tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Upfield jogosult a Felhasználási Feltételeket módosítani, amennyiben új szolgáltatás bevezetésére, illetve a jelenlegi szolgáltatások hatékonyabbá tételére kerül sor.

A Honlap tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A Honlap azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Upfield nem garantálja a Honlap tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a Honlap megszakítás- és hibamentes működését.

 1. Regisztráció, hírlevél és piackutatás

A Honlap látogatása és használata ingyenes.

A Honlapra történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket, valamint kijelenti, hogy elmúlt 18 éves és teljesen cselekvőképes.

A regisztrációkor a Felhasználó köteles megadni vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, valamint egy tetszőleges jelszót. A Felhasználó e-mail címét az Upfield nem jeleníti meg a Honlapon, és harmadik félnek nem adja át a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A Felhasználó felelős a neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint jelszava biztonságban tartásáért. A részletes Adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Az Upfield felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap alábbi funkciójának használata regisztrációhoz kötött:

 • Receptek Kedvencek közé mentése
 • Receptek Receptkönyvbe rendezése
 • Receptek kommentálása
 • Saját receptek feltöltése

A Honlap alábbi funkciói nem regisztrációhoz kötöttek:

 • Receptek és Tippek keresése
 • Receptek kedvelése
 • Receptek nyomtatása
 • Receptek elmentése

A Regisztráció során, vagy később is, a Felhasználó élhet a Honlap hírlevelére való feliratkozás lehetőségével, amely önkéntes választás. Ez esetben az Upfield a megadott e-mail címre meghatározott időközönként tájékoztató jellegű e-mailt küld. A hírlevelekben a Felhasználó megismerheti a legújabb recepteket és egyéb újdonságokat is, amennyiben hozzájárul a megadott személyes adatainak direkt marketinges célú felhasználáshoz is az itt elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban írt feltételekkel. A Hírlevélről való leiratkozást a Felhasználó bármikor megteheti az ugyanebben a tájékoztatóban foglaltak szerint.

Szintén a Regisztráció során a Felhasználó jelezheti szándékát, hogy szeretne-e részt venni ismételt vagy folyamatos piackutatásban. Az erre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató ezen a linken érhető el.

 

 1. Felhasználó által feltöltött tartalom

A Honlapra kizárólag eddig még máshol meg nem jelent, fel nem használt ételreceptet és ételfotót (továbbiakban együttesen: „Ételrecept”) lehet feltölteni.

A Felhasználó ételreceptjének feltöltésével hozzájárul, hogy a beküldött Ételrecept Felhasználói nevének feltüntetésével felkerüljön a Honlapra, egyúttal az Upfield, mint a Honlap kezelőjére ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljeskörűen és korlátozásmentesen az Ételreceptre vonatkozó valamennyi jogát, minden lehetséges felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján az Upfield különösen, de nem kizárólagosan:

 • az Ételreceptet korlátozásmentesen átdolgozhatja (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult az Ételreceptet stilisztikailag, helyesírásilag, javítani, átdolgozni és illusztrációkkal ellátni), többszörözheti és terjesztheti (bármilyen reklámhordozón);
 • korlátozás nélkül jogosult az Ételreceptre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni, az Ételreceptre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni;
 • korlátozás nélkül jogosult az Ételreceptet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.).
 • Az Upfieldet ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg. Az Upfieldet a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.

A Felhasználó kijelenti, hogy az Ételrecepttel kapcsolatos jogoknak az általa történő átengedése és az Ételrecept végleges átadása az Upfield részére ingyenesen történik.

A Felhasználó az Ételrecept feltöltésével igazolja, hogy semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással. A Felhasználó szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely az Upfieldet az Ételrecept felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a Felhasználó semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott Ételrecepteket).

A fentiek betartásáért a Felhasználó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik úgy az Upfield, mint harmadik személyek felé, ennek Felhasználó általi betartását az Upfield nem köteles ellenőrizni, és azok Játékos általi be nem tartásáért az Upfield semmilyen módon sem felel.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Upfieldet nem terheli hasznosítási kötelezettség az Ételrecepttel kapcsolatban. A létrehozott Ételreceptet a Felhasználó sem saját maga nem használhatja, sem harmadik személynek arra engedélyt nem adhat, az Ételrecepttel semmilyen formában sem rendelkezhet.

A Felhasználó vállalja, hogy az Ételrecepthez feltöltött fotó semmilyen módon sem sérti harmadik személyek személyiségi jogait (személyiségi, szerzői stb.), így különösen, de nem kizárólagosan: a Felhasználó semmiképpen sem küld be harmadik személyről készült fotót.

A Felhasználó által közzétett hozzászólásokat az Upfield nem ellenőrzi, illetve nem kötelessége az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen információkért, ugyanakkor a hozzászólásokat az Upfield moderálhatja, törölheti.

 1. Felelősség

A Felhasználó által a Honlapra feltöltött tartalmak nem feltétlenül tükrözik az Upfield álláspontját. Az Upfield továbbá nem tehető felelőssé semmilyen formában az ezen oldalra feltöltött felhasználói tartalmak tekintetében.

A feltöltések és hozzászólások alkalmával a Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell mások jogainak tiszteletben tartására:

 • A felhasználói tartalom nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
 • A felhasználói tartalom közzététele során csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik, vagy amely továbbközléséhez rendelkezik a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulásával.
 1. Moderálás és törlés

Azon felhasználói tartalmakat (ide értve a szöveges, képi tartalmakat vagy az ezekre mutató linkeket) amellyel más felhasználót zaklatnak, jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy az oldal működését technikailag vagy a közösségi normák megsértésével veszélyeztetik, az Upfield jogosult azonnal törölni.

A felhasználói tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal törlésre kerül, amint az az Upfield tudomására jut, amennyiben az:

 • Más felhasználók zaklatása;
 • Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása (pl. kéretlen reklámok, irreleváns linkes spammelések esetén);
 • Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;
 • Olyan hozzászólások, szócikkek közzététele, amik sértik másnak a személyhez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát;
 • Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát;
 • Jogellenes tartalom közzététele;
 • Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele.

Ha vitatható tartalmat vesz észre a honlapon, ezt jelezheti az Upfield felé az alábbi linken: https:/nagyonsuti.hu/kapcsolat.

Az Upfieldnek joga van előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a Felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó:

 • Magatartása sérti a jelen felhasználási feltételek bármely pontját, vagy az Üzemeltető vagy más személyek jogát
 • Kárt okoz másoknak
 • Szerzői jogot sért meg
 • Az Upfield hozzájárulása nélkül folytat reklámozási és/vagy pénzgyűjtési tevékenységet

 

 1. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a Honlappal kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: https://nagyonsuti.hu/kapcsolat

 

A jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát az Upfield fenntartja.

 

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a nagyonsuti.hu weboldalon és aloldalain található egyéb szabályzatok (Jogi Nyilatkozat, Adatvédelmi Szabályzat, Cookie Szabályzat, Részvételi Feltételek stb.), valamint promóciók esetén az egyes Részvételi- és Játékszabályzatban írtak az irányadóak.

 

Budapest, 2019. május 10.

Upfield Hungary Kft.